Hukuk Sektörü ve Link Translations

Uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte hukuki konuların daha geniş coğrafyaları kapsaması ve ülkeler arası uyuşmazlıkların en kolay şekilde çözümlenmesi gerekliliği, hukuk çevirilerinin açık, net ve anlaşılır olmasını ve en önemlisi hiç bir belirsizlik içermemesini bir zorunluluk haline getirmiştir.
Hukuk çevirileri doğaları gereği kritik bir öneme sahiptir ve her zaman uzman ve hukuk terminolojisine hakim çevirmenler tarafından çalışılmalıdır. Farklı ülke ve toplumların farklı hukuk sistemleri vardır ve bu sistemler içerisinde de farklı nitelik, kavram, kurum ve terimler yer almaktadır. Bu sebeple hukuk çevirilerinde kaliteli bir sonuç almak için, hukuk alanında uzman çevirmenlerin yanı sıra, özel sözlükler ve çeşitli veri tabanlarından faydalanılmalıdır.
Link Translations da tam bu noktada deneyimli, donanımlı ve uzman ekibi, sürekli geliştirdiği altyapısı ve artalan bilgisi ile devreye girip, gizlilik ilkesini en ön sıraya koyarak, uluslararası hukuk bürolarına en kaliteli hizmeti sunar. Link Translations, New York Barosu tarafından önerilen uzman bir firma olarak, tercümanlarının yerel kanunlardan haberdar olmasına, çevirilerin zamanında teslim edilmesine, çevirilerin hukuk uzmanları tarafından kontrol edilmesine özel olarak özen gösterir.
Link Translations’ın hukuk çevirilerinde uzmanlaştığı alanlar arasında, uluslararası hukuk, ticari hukuk, şirket hukuku belgeleri, şirket birleşme ve satın alma belgeleri, vekaletnameler, davalar, tahviller, kanunlar, dilekçeler, yönetmelikler, şirket sözleşmeleri, kamu anlaşmaları, dava ve tahkim belgeleri, takibat ve tutanaklar, ifade, mevzuatlar, emirler, AB mevzuatı, taahhütnameler, tüm hukuk beyannameleri ve yazışmalar, fikri, sınai, ticari mülkiyet hakları, patent başvuru belgeleri, göçmenlik belgeleri, dava ve tahkim belgeleri yer almaktadır. Link Translations tüm resmi dillerde noter tasdikli ve yeminli tercüme hizmeti vermektedir.
Yazılı Çeviri İstek Formu   Sözlü Çeviri İstek Formu

Bültenimize Abone Olun