İnşaat Sektörü ve Link Translations

Son dönemde inşaat ve yapı sektörüyle ilgili yapılan araştırmalar, Türkiye’de ve yurt dışında alt yapı alanında özel sektörün daha fazla etkin olmaya başladığını ve bu sektörde yabancı sermayenin arttığını göstermektedir. Bu gibi değişikliklerin getirilerinden biri de küreselleşmenin de etkisiyle farklı ülkelerden firmaların daha yoğun bir şekilde birlikte çalışması ve inşaat sektöründeki profesyonel teknik çeviri ihtiyacının artmasıdır. Yabancı şirketlerle ve yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek projelerin öncesinde ve takip süreçlerinde sözleşmelerin, raporların ve yazışmaların inşaat sektöründe deneyimli ve profesyonel bir ekip tarafından hedef dile çevrilmesi gerekir.
Link Translations yapı ve inşaat alanında deneyim sahibi çevirmenleriyle, sektöre ait her dilde dokümantasyonun çevirisi için en profesyonel çözümleri sunar. Şirketimizin inşaat sektöründe yazılı çevirilerde uzmanlaştığı alanlar servis kılavuzları (imalat, montaj, kullanım, bakım onarım), garanti belgeleri, teknik broşürler, tanıtım yazıları, pazarlama ve reklam broşürleri, mimari çizimler, uluslararası ihalelere girmek gerekli olan tüm belgeler, kurumsal web siteleri, sözleşmeler, ihaleler, teknik ve idari şartnameler ile uluslararası standartların çevirileri, boru hatları, otoyol ve raylı sistemler inşaatı, baraj ve enerji nakil hatları inşaatı, bina inşaatları, hava ve deniz limanı inşaatları, inşaat ve makine ekipmanları olarak sıralanabilir.
Sektörel yazılı çeviriler dışında Link Translations 1995’den bu yana, inşaat sektöründeki müşterilerine, saha ziyaretleri, iş görüşmeleri, toplantılar için sözlü çeviriler ile yerel tercüman bulunması konusunda destek vermektedir. Özellikle komşu ülkelerdeki büyük projelerde Türk inşaat firmalarının çok daha etkin bir şekilde yer almaya başlaması simültane ve ardıl çeviri ihtiyaçlarını büyük ölçüde artırmış olup bölgedeki inşaat firmaları bu ihtiyaçlarını en profesyonel ve en hızlı şekilde karşılamak için Link Translations’ın veri tabanındaki deneyimli çevirmenlerden destek almaktadır.

Bültenimize Abone Olun